Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez przez Sales Agency Niezależni Doradcy Finansowi lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów marketingowych w zakresie świadczonych usług oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu i poprawiania tych danych.* *Informacje te są potrzebne, aby móc udzielić Państwu odpowiedzi.