Rynek usług finansowych w Polsce jest stosunkowo młody. Doradztwo w tym zakresie rozwinęło się w naszym kraju wraz z boomem na kredyty hipoteczne.

Obecnie ogromna ilość banków i innych instytucji finansowych oferujących nowe rozwiązania finansowe, może zaniepokoić nawet wytrawnego znawcę produktów finansowych. Z drugiej strony klienci instytucji finansowych są coraz bardziej wyedukowani i wymagający. Oczekują profesjonalnej obsługi, doradztwa na najwyższym poziomie na każdy etapie procesu uruchamiania kredytu, i co najważniejsze, przedstawienia najbardziej optymalnej oferty. Kluczową rolę może odegrać dobry, niezależny doradca finansowy.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo

Nasza praca wyróżnia się tym, że na każdym etapie  procesu uruchamiania kredytu zapewniamy klientowi pełną, profesjonalną obsługę: wsparcie od momentu przygotowania i spisania właściwych dokumentów, nadzoru etapu analizy i przyznania pożyczki, a w późniejszym czasie również opieki nad klientem. Kładziemy duży nacisk na niezależne i profesjonalne doradztwo, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań klienta.

Osoby, które chcą zaciągnąć kredyt, muszą zadać sobie pytanie: czy chcą osobiście  analizować ofertę każdego banku, czy raczej wybiorą opcję spotkania z doradcą finansowym, który w swoim portfolio posiada produkty większości instytucji finansowych. Wariant: osobiste zapoznanie się z ofertami podczas wielu spotkań w bankach, jest niewątpliwie czasochłonny. Dodatkowo, bardzo istotna jest znajomość nomenklatury finansowej. Przedstawiciel banku może operować hasłami typu: marża, spread, Wibor, Libor, wkład własny, ubezpieczenie. Nie zawsze są one powszechnie znane. Przy wariancie drugim: poznanie wielu ofert podczas jednego, dwóch spotkań z doradcą finansowym – to duża oszczędność czasu. Jednocześnie zadaniem doradcy finansowego jest szczegółowe zapoznanie się z oczekiwaniami klienta oraz zrozumienie jego aktualnej czy przyszłej sytuacji finansowej.

Istotnym atutem przemawiającym za współpracą z doradcą finansowym jest duża oszczędność czasu przy analizie ofert kredytowych.

Czas podpisania umowy kredytowej z bankiem, przy lub bez wsparcia doradcy finansowego, jest taki sam. Jednakże procedura ubiegania się o pożyczkę  za pośrednictwem naszej firmy jest krótsza, klient może liczyć na wsparcie z naszego doradcy. Zna on specyfikę każdego banku oraz panujących w nich procedur i wymagań dotyczących uruchamiania kredytu. W takim przypadku klient zdecydowanie może oszczędzić czas. Nie musi sam przechodzić przez skomplikowany proces decyzyjny. To niewątpliwa zaleta współpracy z nami.